Co zde naleznete?

V této složce Vás budeme informovat o činnosti kontrolní komise SOCHM, budou zde zveřejňovány zápisy ze schůzí kontrolní komise a zprávy z kontrolní činnosti.

 

 

Kontrolní komise SOCHM

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

předsedkyně kontrolní komise SOCHM
Denisa VÍTKOVÁ


email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Jiří KYTNER


email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Josef KROBOT

mobil: 733 503 419
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Kontrolním orgánem je kontrolní komise. Pokud je zvolená, je nejméně tříčlenná, členové jsou voleni nejvyšším orgánem příslušného stupně.

a) Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, kontroluje hospodaření na svém stupni nejméně jedenkrát ročně.

b) Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně písemně příslušný statutární a nejvyšší orgán, povinností kontrolovaného orgánu je projednat výsledky nejpozději do 90 dnů.

c) Předseda kontrolní komise má právo zúčastnit se jednání statutárního orgánu svého stupně s hlasem poradním

d) Členové kontrolní komise mohou v rámci své působnosti nahlížet do dokladů a požadovat od členů nebo zaměstnanců Svazu vysvětlení k jednotlivým záležitostem. Všechny orgány a členové Svazu mají povinnost poskytovat členům kontrolní komise potřebnou součinnost

e) Pokud pobočný spolek Svazu hospodaří s majetkovými hodnotami pořízenými s přispěním vyšších orgánů Svazu, kontrolní komise tohoto vyššího orgánu je oprávněna kontrolovat jejich hospodaření

f) Není-li v pobočném spolku ustavena kontrolní komise, o způsobu kontrolní činnosti rozhodne členská schůze

g) Kontrolní komise pobočných spolků vykonávají pravomoci rozhodčí komise

Podrobný výklad stanov ČSCH platného k 1.1.2017  a Zásady pro revizní činnost naleznete zde: SVAZOVÉ PŘEDPISY A DOKUMENTY