rozeta.jpg Na tomto plemeni jsou charakteristickým znakem rozety (vírky), které jsou pravidelně rozloženy po celém těle. Každý vírek musí být kruhový,dostatečně velký a otevřený, vychází z jednoho bodu, který není větší, než špendlíková hlavička. Nesmí být zdvojený, či ubíhat do pěšinky. Morče má mít 8 rozet a to v následujícím rozložení: 4 rozety tvoří pás kolem těla (2 jsou na hřbetě z obou stran páteře a 2 jsou na bocích). Další 4 rozety jsou na zadní části těla (2 na kyčlích a 2 na zadečku zvířete). Na čele mají rozetová morčata nepravý vírek, který zarůstá a chloupky rostlé dopředu tvoří ofinku. Ramenní rozety jsou žádoucí, ale vyskytují se jen u některých zvířat, nejsou nutné. Žádoucím nadstandardem jsou rozetky nad nosem, nebývají však pravidlem. Na tvářích roste srst směrem dopředu.
Mezi jednotlivými rozetami se tvoří hřebeny. Hřebeny mají být rovné, vzpřímené a pevné a jsou umístěny takto: Centrální hřeben podél páteře od límce na zadek, dva postranní hřebeny rovnoběžně s centrálním po každé straně, límcový hřeben přes ramena kolmo na centrální a zadní hřeben nad boky a zády rovnoběžný s límcovým. Mezi hřebeny nemají vznikat žádné meziprostory.
Srst tohoto plemene je hrubší a není delší než 3,5 cm.