Barevná morčata dělíme podle počtu barev na dvoubarevná (bicolor) nebo tříbarevná (tricolor). Barevné kombinace jsou možné ve všech standardem uznaných barvách. Vždy je třeba dbát na to, aby méně zastoupená barva zasahovala 25 % plochy těla u dvoubarevných, a 20 % u tříbarevných morčat. Pokud tomu tak není, jedná se o hrubou vadu.  

dvoubarevná

rozložení barvy

Pravidelně rozložené, ostře ohraničené a pokud možno stejně velké barevné plochy. Od nosu až k patě vede pomyslná osa uprostřed zad a břicha,která dělí tělo morčete na pravou a levou stranu. Dbáme na to, aby barvy byly zastoupeny na obou stranách ve stejném poměru.

barva

Barevné kombinace jsou možné ve všech standardem uznaných barvách

oči

Barva očí se řídí podle barevné plochy, ve které je oko uloženo. Je povolena odlišná barva očí

uši

Barva se řídí podle barevné plochy

chodidla a drápy

Barva se řídí podle barevné plochy

tříbarevná

rozložení barvy

Pravidelně rozložené, ostře ohraničené a pokud možno stejně velké barevné plochy. Od nosu až k patě vede pomyslná osa uprostřed zad a břicha, která dělí tělo morčete na pravou a levou stranu. Dbáme na to, aby všechny tři barvy byly zastoupeny na obou stranách ve stejném poměru.

barva

Barevné kombinace jsou možné ve všech standardem uznaných barvách

oči

Barva očí se řídí podle barevné plochy, ve které je oko uloženo. Je povolena odlišná barva očí

uši

Barva se řídí podle barevné plochy

chodidla a drápy

Barva se řídí podle barevné plochy