S ohledem na nejistou prognózu s vývojem COVID - 19 jsme se rozhodli přesunout 21. Speciální výstavu morčat z plánovaného termínu 7. - 9. 8. 2020 na 6. - 8. 8. 2021.