Již 15. listopadu večer budeme znát nové Evropské šampiony. Kdo chce být při tom, může se prostřednictvím odkazu přihlásit na společenský večer. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bjN13kNHakqsiRif3LvmKD7dAomDmytCkLrsZ-DpUvlUNUFSQ084Q0JBOThLU1pMSFVQT1hTV05CSC4u&fbclid=IwAR0tiyqezIDW2XVktS_2w6rHS8FaDxifqSIFphY2UzjlbznAIxSnxQAqksM

Platbu zasílejte na stejný účet jako peníze za výstavu pod variabilním symbolem 666 - do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení přihlášených osob. Uzávěrka přihlášek pro všechny vystavovatele bude 8.11. 2019. Zahraniční vystavovatelé mohlou platit na místě při přejímce zvířat. Mějte prosím připravenou hotovost v CZK (ideálně přesně).

Číslo účtu organizace:  135300369/0800