výbor SOCHM přeje všem hodně osobních a chovatelskéch úspěchů v roce 2019