ÚOKCHMH se jednohlasně shodla na  udělovaní šampionátů i morčatům vystavovaným podle standardu B, tj. skinnům, baldwinnům, cuyům a lunkaryím v případě jejich mimořádných kvalit. Podmínky získání titulu jsou  zcela shodné s již zveřejněnými podmínkami u standardu A.  

  • Zisk minimálně 96 bodů a výše (hodnocení minimálně výborný) - obdrží čekatelskou kartičku
  • Zisk 5 čekatelských kartiček minimálně od 2 posuzovatelů
  • Zažádání o vydání šampionátu, písemně zaslat kopii PP, originály čekatelských kartiček a kopie posuzovacích lístků.

ÚOKCHMH se rozhodla (poměr hlasů 3: 2) udělit čekatelství zpětně (tj. od 1.1.2008), podobně jako u morčat standardu A. Důvodem je méně výstav a tím i méně příležitostí k zisku čekatelství především pro bezsrstá plemena. Zpětně vydávané čekatelské kartičky budou vydány pouze na žádost majitele morčete po předložení originálu posuzovacího lístku na akcích ZO nebo po domluvě s posuzovatelem. Právo vystavit čekatelskou kartičku má jen posuzovatel morčat ČSCH.