V příloze předáváme dnešní informace z hlavního spolku.

Nouzový stav

V souvislosti  s výše uvedenými opatřeními doporučujeme přesunutí i soukromých registrací na pozdější termín po ukončení nákazové situce. Děkujeme za respektování!