Vážení chovatelé, členové Specializované organizace chovatelů morčat,

dovolujeme si vám oznámit, že členská schůze se bude konat v neděli 12. 1. 2020 v 10:00h, ve velké zasedací místnosti ČSCH. Budova bude otevřena od 9:45h.

Adresa: Český svaz chovatelů, Maškova 3, Praha 8 – Kobylisy.

Budou projednány následující body:

 1. Zahájení 
 2. Schválení volebního řádu + volba mandátové, návrhové a volební komise
 3. Kontrola usnášeníschopnosti členské schůze
 4. Schválení programu schůze
 5. Schválení přijetí nových členů
 6. Oznámení o rezignaci kontrolní komise SOCHM k 31.12.2019
 7. Možnosti provádění kontrolní činnosti
 8. Případné volby   kandidatka 2019
 9. Výsledky voleb
 10. Volba zástupců na Ústřední konferenci delegátů chovatelských sekcí
 11. Navržení delegátů na Valnou hromadu ČSCH
 12. Zprávy z výstav z roku 2019
 13. Plánované výstavy v roce 2020
 14. Daňové přiznání za rok 2018
 15. Zpráva KK ÚOK
 16. Zpráva z ÚOK CHMH
 17. Zpráva sboru posuzovatelů, adepti na posuzovatele
 18. Usnesení
 19. Diskuze
 20. Registrace morčat do chovu
 21. Ukončení

Pokud ponesete morčata na registraci, je nutné je nechávat v prostorách, kde je linoleum, do prostor zasedací místnosti není přístup s morčaty ani jinými zvířaty dovolen.  Případná registrace bude probíhat v předsálí. Po morčátkách si prosím ukliďte. Děkujeme.

plná moc 2020 

Zákaz kouření ve všech prostorách budovy!