O šampionáty mohou žádat i nečlenové ČSCH a zahraniční členové.  Pokud zvíře není registrováno v české plemenné knize, může být šampionát vydán pod evidenčním číslem šampionátu (E0001/19 ... E0002/19). Takto vydané šampionáty nelze započítat do ocenění chs v ČSCH. Poplatek za vydání jednoho šampionátu pro nečleny ČSCH a zahraniční vystavovatele - nečleny je 200,- Kč.