Je zastaven příjem přihlášek potkanů na výstavu do Rychnova. Naplněna kapacita výstavy 85 potkanů.

Morčata jsou naplněna asi na 40 % (86 z 200 klecí).

Výstava myšek bude zrušena jestliže se nepřihlásí do pátku alespoň 20 myšek. Zatím nula.

Ing. Jiří Dobiášovský