Vážení členové,

blíží se termín členské schůze 21.1.2017 ve 14:00. V případě, že se nebudete moci schůze zúčastnit osobně, máte možnost pověřit prostřednictvím oprávnění k zastupování někoho jiného. Vzhledem k tomu, že se jedná o schůzi, kde budeme volit jednatele, je třeba k hlasování přistupovat s co největší zodpovědností. Pověřte oprávněním k zastupování někoho, komu důvěřujete, komu je 18 let a má zaplacené poplatky na letošní rok, 2017. Pověřený musí Vaše oprávnění k zastupování přijmout a originál s sebou přinést na členskou schůzi. Formulář oprávnění k zastupování ke stažení níže.

Věříme, že i tímto krokem dokážeme přispět ke zdárnému průběhu členské schůze.

Oprávnění k zastupování