Hrazení členských známek na rok 2019 – o nominální hodnotě členských známek bude rozhodnuto až na Valné hromadě ČSCH dne 1. 12. 2018. Vyčkejte tedy s platbou členských příspěvků na rok 2019. Děkujeme za pochopení. 

aktualizace 1. 12. 2018

Nominální hodnota členské známky na rok 2019 je: 320 Kč (s časopisem Chovatel 680 Kč) pro dospělého člena. 195 Kč (s časopisem Chovatel 580 Kč) pro MCH. Schváleno na VH 2018.

Členské příspěvky na kalendářní rok 2019 zůstávají ve stejní výši. O navýšení členského příspěvku se bude jednat na členské schůzi 6.1.2019 pro rok 2020.

Známky a případně nové průkazy budeme rozesílat bezprostředně po obdržení od ČSCH.

Členský příspěcek se skládá z nominální hodnoty členské známky a účelového příspěvku  SOCHMH.

Zápisné ve výši 100 Kč platí každý nový člen.
Při nové registraci je nutné správně vyplnit povinná pole, především pak správnou adresu, jinak není možné zaslat členský průkaz.
Při odesílání platby za členství prosím dbejte na správně zadaný variabilní symbol, který odpovídá Vašemu členskému číslu, které je uvedeno ve Vaší průkazce nebo uživatelském profilu. Bez správně vyplněného variabilního symbolu není možné včas a správně Vaši platbu přiřadit!!!

Řádný člen ** dospělý do 18 let *

řádné členství 

500,-

250,-

řádné členství s časopisem Chovatel

860,-

635,-

Přidružený člen (řádné členství platí v jiné ZO)** dospělý do 18 let *

přidružené členství

210,-

85,-

Zahraniční člen dospělý do 18 let*

zahraniční člen

600,-

350,-

*) Poznámka: Snížené členské příspěvky pro mladé členy platí člen i za ten rok, ve kterém dosáhne osmnáctých narozenin. Na měsíci narození nezáleží.

**) Řádné členství je takové, kde si platíte známku ČSCH, v tomto případě u SOCH

**) Přidružené členství je takové, kde známku ČSCH platíte u jiné (např. místní ZO) a členství u SOCHM je jako druhé.

Stávající člen, který neuhradí členský příspěvek do 31. 1. příslušného roku, platí navíc ZÁPISNÉ ve výši 100 Kč. Prosíme kontrolujte připsání platby ve Vašem uživatelském profilu, aby se předešlo komplikacím.