1 kandidátka na pozici jednatele SOCHM:

Jitka Kolarovská - aktuálně kooptovaný jednatel SOCHM

1 kandidát na pozici  člena KK SOCHM:

 Josef Krobot - aktuálně kooptovaný člen KK SOCHM

Rádi bychom upozornili na skutečnost, že platný hlas má pouze ten člen, který má uhrazené členské příspěvky na aktuální rok, kdy se konají volby, tedy v tomto případě rok 2019. Členský poplatek bude možné uhradit na místě před začátkem voleb. 

Rádi bychom zachovali férový přístup k volbám, pokud se na volby nemůžete dostavit osobně, je možné udělit plnou moc při volbách některé z osob, které se budou voleb osobně účastnit. Plná moc musí obsahovat Vaše jméno, příjmení, členské číslo, jméno a příjmení zmocněného (komu plnou moc udělujete) a plná moc musí být vlastnoručně podepsána. Plná moc musí obsahovat “vymezení úkonu” pro který je určena.   Info rádi poskytneme na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

plná moc volby 2019

Vážení chovatelé, členové ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců,

dovolujeme si vám oznámit, že členská schůze se bude konat 6. 1. 2019 v 10 hodin, ve velké zasedací místnosti ČSCH. Budova bude otevřena od 9:45 hodin.

Adresa: Český svaz chovatelů, Maškova 3, Praha 8 – Kobylisy.

Budou projednány následující body :

 1. Zahájení 
 2. Členské příspěvky na rok 2019
 3. Členské příspěvky od roku 2020
 4. Schválení volebního řádu + volba mandátové, návrhové a volební komise
 5. Kontrola usnášeníschopnosti členské schůze
 6. Schválení programu schůze
 7. Schválení přijetí nových členů
 8. Doplňkové volby do výboru SOCHM a kontrolnní komise SOCHM - představení kandidátů a volba
 9. Výsledky voleb
 10. Volba zástupců na Ústřední konferenci delegátů chovatelských sekcí
 11. Navržení delegátů na Valnou hromadu ČSCH
 12. Zprávy z výstav z roku 2018
 13. Plánované výstavy v roce 2019
 14. Daňové přiznání za rok 2017
 15. Zpráva KK ÚOK
 16. Zpráva z ÚOK CHMH
 17. Zpráva sboru posuzovatelů (noví posuzovatelé), adepti na posuzovatele
 18. Usnesení
 19. Diskuze
 20. Registrace morčat do chovu
 21. Ukončení

Pokud ponesete morčata na registraci, je nutné je nechávat v prostorách, kde je linoleum, do prostor zasedací místnosti není přístup s morčaty ani jinými zvířaty dovolen.  Případná registrace bude probíhat v předsálí. Po morčátkách si prosím ukliďte. Děkujeme.

Zákaz kouření ve všech prostorách budovy!

Hrazení členských známek na rok 2019 – o nominální hodnotě členských známek bude rozhodnuto až na Valné hromadě ČSCH dne 1. 12. 2018. Vyčkejte tedy s platbou členských příspěvků na rok 2019. Děkujeme za pochopení. 

aktualizace 1. 12. 2018

Nominální hodnota členské známky na rok 2019 je: 320 Kč (s časopisem Chovatel 680 Kč) pro dospělého člena. 195 Kč (s časopisem Chovatel 580 Kč) pro MCH. Schváleno na VH 2018.

Členské příspěvky na kalendářní rok 2019 zůstávají ve stejní výši. O navýšení členského příspěvku se bude jednat na členské schůzi 6.1.2019 pro rok 2020.

Známky a případně nové průkazy budeme rozesílat bezprostředně po obdržení od ČSCH.

Členský příspěcek se skládá z nominální hodnoty členské známky a účelového příspěvku  SOCHMH.

Zápisné ve výši 100 Kč platí každý nový člen.
Při nové registraci je nutné správně vyplnit povinná pole, především pak správnou adresu, jinak není možné zaslat členský průkaz.
Při odesílání platby za členství prosím dbejte na správně zadaný variabilní symbol, který odpovídá Vašemu členskému číslu, které je uvedeno ve Vaší průkazce nebo uživatelském profilu. Bez správně vyplněného variabilního symbolu není možné včas a správně Vaši platbu přiřadit!!!

Řádný člen ** dospělý do 18 let *

řádné členství 

500,-

250,-

řádné členství s časopisem Chovatel

860,-

635,-

Přidružený člen (řádné členství platí v jiné ZO)** dospělý do 18 let *

přidružené členství

210,-

85,-

Zahraniční člen dospělý do 18 let*

zahraniční člen

600,-

350,-

*) Poznámka: Snížené členské příspěvky pro mladé členy platí člen i za ten rok, ve kterém dosáhne osmnáctých narozenin. Na měsíci narození nezáleží.

**) Řádné členství je takové, kde si platíte známku ČSCH, v tomto případě u SOCH

**) Přidružené členství je takové, kde známku ČSCH platíte u jiné (např. místní ZO) a členství u SOCHM je jako druhé.

Stávající člen, který neuhradí členský příspěvek do 31. 1. příslušného roku, platí navíc ZÁPISNÉ ve výši 100 Kč. Prosíme kontrolujte připsání platby ve Vašem uživatelském profilu, aby se předešlo komplikacím.

Schůzi  svolal: A. Kroftová

Ověřovatel: M. Ondříčková

Datum konání: 11. 8.  2018 18:00, Stáje, Toulcův Dvůr

Přítomni ÚOK: A. Kroftová, P. Tejml, J. Dobiášovský

Přítomni KK: D. Vítková, J. Kytner, J. Krobot

Přítomni ZO členové: viz. „prezenční listina“ Schůze SOCHM není usnášení schopná.

 

Program schůze:

1) Zahájení a schválení programu schůze

2) Volba mandátové a návrhové komise

 - schůze nebyla usnášeníschopná

3) EE výstava v Herningu

 - Petr Tejml seznámil přítomné se situací v sekci morčat v EE

 - termín poslání přihlášek na EE do Herningu je 15. 8. 2018. Přihlášky jsou odesílány přes kontaktní osobu. Za naší sekci Petr Tejml – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

4) Příprava doplňkových voleb  do výboru SOCHM a KK SOCHM

- 6. 1. 2019 proběhne výroční členská schůze, kde proběhnou doplňkové volby do SOCHM a KK

- kandidáti na pozici jednatele a člena KK se mohou klásit na mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5) GDPR  - info

 - stávající souhlasy ČSCH jsou v rozporu s nařízením

 - ČSCH požádáno o vyjádření

6) Předání ocenění chs

 - předání ocenění bronzovým, stříbrným, zlatým a platinovým chs

Platinová

Cavia Ania 21.10.2017

Happy Guinea Pig 6.1.2018

DaMi 6.1.2018

Parakas 19.5.2018

Cavia Carnea 10.2.2018

Zlatá

Fantom Chlum 25.3.2017

Eleonora 6.5.2017

Juráš 18.11.2017

Silver Point 17.6.2017

Stříbrná

Rezekvítek 27.11.2016

Naháči z džungle 19.5.2018

Borská Morčina 10.2.2018

Princes 13.5.2017

Z Verdunu 21.10.2017

Bronzová

Naháči z džungle 6.5.2017

Borská Morčina 30.9.2017

Afterglow 18.11.2017

Od Špáči 30.9.2017

Czech Lady 18.11.2017

Diamant 4.11.2017

7) Diskuse

 - 9. – 11. 8. 2019 při 20. speciální výstavě morčat v Toulcově dvoře proběhne 5. COA – mezinárodní výstava bezsrstých a genových morčat

 - 15. – 17. 11. 2019 Malá Evropská výstava morčat EE v Lysé nad Labem

8) Závěr

Schůze ukončena v 19:45.

Zápis z jednání výboru

Specializované organizace chovatelů morčat (SOCHM)

 

Schůzi svolaly: Andrea Kroftová, Miroslava Ondříčková

Datum konání: 20.leden 2018 14:00, Velký Osek

Zápis z výroční členské schůze

Specializované organizace chovatelů morčat (SOCHM)

 

Schůzi    svolal: Výbor ZO A. Kroftová, J. Krobot, M. Králíčková

Datum konání: 7.leden 2018 10:00, ČSCH Maškova 3, Praha 8

Přítomni ÚOK: A. Kroftová, D. Vítková, J. Dobiášovský

Přítomni KK: Milan Škoda

Přítomni ZO členové: viz. „prezenční listina“, přítomno 75 členů s hlasem rozhodujícím (osobně - 18 + plné moci - 57)  z 97 Schůze SOCHM je usnášeníschopná, pro přijetí návrhů je nutných 38 hlasů.

Hosté: Ondřej Výšek, Michaela Králíčková

Před zahájením schůze proběhla platba členských příspěvků na rok 2018.

 

Program schůze:

 1. Zahájení a schválení programu schůze
 2. Schválení volebního řádu + volba mandátové, návrhové a volební komise
 3. Informace z ÚOK
 4. Volba zástupců na Ústřední konferenci delegátů chovatelských sekcí
 5. Navržení kandidáti do vyšších organizačních struktur ČSCH
 6. Navržení delegátů na Valnou hromadu ČSCH
 7. Webové stránky
 8. Schválení nových členů
 9. Diskuse
 10. Volby, představení kandidátů a volba
 11. Výsledky voleb
 12. Usnesení
 13. Registrace morčat do chovu
 14. Závěr

Zápis z členské schůze SOCHM – 12.8.2017

Svolal: výbor SOCHM (A.Kroftová, J.Krobot)

Místo konání: Toulcův dvůr, Praha 10

Přítomni: výbor SOCHM (A.Kroftová, J.Krobot), členové SOCHM (viz prezenční listina)

Program schůze:

$11.       Zahájení a schválení programu schůze

$12.       Informace o novém názvu organizace a logu

$13.       Vyhlášení a předání ocenění soutěže chovatelských stanic

$14.       Šampionáty

$15.       Informace k nadcházejícím volbám

$16.       Informace o výstavách 2018

$17.       Evropská výstava 2019 v Praze

$18.       Diskuze

$19.       Závěr schůze

Ad1) Schůze byla zahájena v 19:00 J. Krobotem

 

Schůzi svolal: Výbor ZO A. Kroftová, M. Králíčková

Datum konání: 21.leden 2017, ČSCH Maškova 3, Praha 8

Přítomni ÚOK: A. Kroftová, D. Vítková, J. Dobiášovský

Přítomni KK: R. Machová, M. Škoda

Přítomni ZO členové: viz. „prezenční listina“, přítomno 56 členů s hlasem rozhodujícím (osobně - 19 + plné moci - 37) z 94

Hosté: Š. Kocourek, J. Kesner (ÚV ČSCH), T. Čulíková (referent odbornosti)

Program schůze:

1. Zahájení a schválení programu schůze

2. Schválení volebního řádu + volba mandátové, návrhové a volební komise

3. Představení kandidáta a volba jednatele

4. Výsledek voleb jednatele

5. Informace z ÚOK

6. Webové stránky

7. Schválení nových členů

8. Diskuse

9. Usnesení

10. Registrace

11. Závěr schůze

Vážení členové,

blíží se termín členské schůze 21.1.2017 ve 14:00. V případě, že se nebudete moci schůze zúčastnit osobně, máte možnost pověřit prostřednictvím oprávnění k zastupování někoho jiného. Vzhledem k tomu, že se jedná o schůzi, kde budeme volit jednatele, je třeba k hlasování přistupovat s co největší zodpovědností. Pověřte oprávněním k zastupování někoho, komu důvěřujete, komu je 18 let a má zaplacené poplatky na letošní rok, 2017. Pověřený musí Vaše oprávnění k zastupování přijmout a originál s sebou přinést na členskou schůzi. Formulář oprávnění k zastupování ke stažení níže.

Věříme, že i tímto krokem dokážeme přispět ke zdárnému průběhu členské schůze.

Oprávnění k zastupování

Vážení chovatelé, členové,

na členské schůzi konané 21.1.2017 proběhne volba jednatele ZO za Ondřeje Výška, který odstoupil ze své funkce ke dni 4.12.2016

Pro zájemce o kandidaturu na funkci jednatele prosíme o vyplnění a zaslání do 15.1. 2017, vyplňte a zašlete do 15.1.2017 kandidátku.

Kandidátku na funkci v ZO zasílejte elektronicky na emaily Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  a Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Přijetí bude potvrzováno emailem. Odeslání kandidátky emailem nahrazuje podpis/souhlas na kandidátce při odeslání dopisem.

 

Schůze ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců - 2017

Vážení chovatelé, členové ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců,

dovolujeme si vám oznámit, že členská schůze se bude konat 21.1.2017 ve 14 hodin, ve velké zasedací místnosti ČSCH . Budova bude otevřena od 13:45 hodin.

Adresa: Český svaz chovatelů, Maškova 3, Praha 8 – Kobylisy.

Budou projednány následující body :

 1. Doplňkové volby do výboru ZO do roku 2018 – kandidátku na pozici jednatele je možné podávat do 15.1.2017 .
 2. Zprávy z výstav z roku 2016
 3. Plánované výstavy v roce 2017 a 2018
 4. Daňové přiznání za rok 2015
 5. Zpráva z ÚOK CHMH
 6. Zpráva sboru posuzovatelů (noví posuzovatelé), adepti na posuzovatele
 7. Schválení přijetí nových členů
 8. Členské příspěvky na rok 2017
 9. Web – klubmorcat.cz
 10. Diskuze
 11. Registrace

V případě, že máte připomínky či náměty k programu jednání, pošlete je prosím do 15.1.2017 na emaily Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  a Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Děkujeme.

Pokud ponesete morčata na registraci, je nutné je nechávat v prostorách, kde je linoleum, do prostor zasedací místnosti není přístup s morčaty ani jinými zvířaty dovolen.  Případná registrace bude probíhat v předsálí. Po morčátkách si prosím ukliďte. Děkujeme.

Zákaz kouření ve všech prostorách budovy!