Schůzi  svolal: A. Kroftová

Ověřovatel: M. Ondříčková

Datum konání: 11. 8.  2018 18:00, Stáje, Toulcův Dvůr

Přítomni ÚOK: A. Kroftová, P. Tejml, J. Dobiášovský

Přítomni KK: D. Vítková, J. Kytner, J. Krobot

Přítomni ZO členové: viz. „prezenční listina“ Schůze SOCHM není usnášení schopná.

 

Program schůze:

1) Zahájení a schválení programu schůze

2) Volba mandátové a návrhové komise

 - schůze nebyla usnášeníschopná

3) EE výstava v Herningu

 - Petr Tejml seznámil přítomné se situací v sekci morčat v EE

 - termín poslání přihlášek na EE do Herningu je 15. 8. 2018. Přihlášky jsou odesílány přes kontaktní osobu. Za naší sekci Petr Tejml – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

4) Příprava doplňkových voleb  do výboru SOCHM a KK SOCHM

- 6. 1. 2019 proběhne výroční členská schůze, kde proběhnou doplňkové volby do SOCHM a KK

- kandidáti na pozici jednatele a člena KK se mohou klásit na mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5) GDPR  - info

 - stávající souhlasy ČSCH jsou v rozporu s nařízením

 - ČSCH požádáno o vyjádření

6) Předání ocenění chs

 - předání ocenění bronzovým, stříbrným, zlatým a platinovým chs

Platinová

Cavia Ania 21.10.2017

Happy Guinea Pig 6.1.2018

DaMi 6.1.2018

Parakas 19.5.2018

Cavia Carnea 10.2.2018

Zlatá

Fantom Chlum 25.3.2017

Eleonora 6.5.2017

Juráš 18.11.2017

Silver Point 17.6.2017

Stříbrná

Rezekvítek 27.11.2016

Naháči z džungle 19.5.2018

Borská Morčina 10.2.2018

Princes 13.5.2017

Z Verdunu 21.10.2017

Bronzová

Naháči z džungle 6.5.2017

Borská Morčina 30.9.2017

Afterglow 18.11.2017

Od Špáči 30.9.2017

Czech Lady 18.11.2017

Diamant 4.11.2017

7) Diskuse

 - 9. – 11. 8. 2019 při 20. speciální výstavě morčat v Toulcově dvoře proběhne 5. COA – mezinárodní výstava bezsrstých a genových morčat

 - 15. – 17. 11. 2019 Malá Evropská výstava morčat EE v Lysé nad Labem

8) Závěr

Schůze ukončena v 19:45.

Zápis z jednání výboru

Specializované organizace chovatelů morčat (SOCHM)

 

Schůzi svolaly: Andrea Kroftová, Miroslava Ondříčková

Datum konání: 20.leden 2018 14:00, Velký Osek

Zápis z výroční členské schůze

Specializované organizace chovatelů morčat (SOCHM)

 

Schůzi    svolal: Výbor ZO A. Kroftová, J. Krobot, M. Králíčková

Datum konání: 7.leden 2018 10:00, ČSCH Maškova 3, Praha 8

Přítomni ÚOK: A. Kroftová, D. Vítková, J. Dobiášovský

Přítomni KK: Milan Škoda

Přítomni ZO členové: viz. „prezenční listina“, přítomno 75 členů s hlasem rozhodujícím (osobně - 18 + plné moci - 57)  z 97 Schůze SOCHM je usnášeníschopná, pro přijetí návrhů je nutných 38 hlasů.

Hosté: Ondřej Výšek, Michaela Králíčková

Před zahájením schůze proběhla platba členských příspěvků na rok 2018.

 

Program schůze:

 1. Zahájení a schválení programu schůze
 2. Schválení volebního řádu + volba mandátové, návrhové a volební komise
 3. Informace z ÚOK
 4. Volba zástupců na Ústřední konferenci delegátů chovatelských sekcí
 5. Navržení kandidáti do vyšších organizačních struktur ČSCH
 6. Navržení delegátů na Valnou hromadu ČSCH
 7. Webové stránky
 8. Schválení nových členů
 9. Diskuse
 10. Volby, představení kandidátů a volba
 11. Výsledky voleb
 12. Usnesení
 13. Registrace morčat do chovu
 14. Závěr

Zápis z členské schůze SOCHM – 12.8.2017

Svolal: výbor SOCHM (A.Kroftová, J.Krobot)

Místo konání: Toulcův dvůr, Praha 10

Přítomni: výbor SOCHM (A.Kroftová, J.Krobot), členové SOCHM (viz prezenční listina)

Program schůze:

$11.       Zahájení a schválení programu schůze

$12.       Informace o novém názvu organizace a logu

$13.       Vyhlášení a předání ocenění soutěže chovatelských stanic

$14.       Šampionáty

$15.       Informace k nadcházejícím volbám

$16.       Informace o výstavách 2018

$17.       Evropská výstava 2019 v Praze

$18.       Diskuze

$19.       Závěr schůze

Ad1) Schůze byla zahájena v 19:00 J. Krobotem

 

Schůzi svolal: Výbor ZO A. Kroftová, M. Králíčková

Datum konání: 21.leden 2017, ČSCH Maškova 3, Praha 8

Přítomni ÚOK: A. Kroftová, D. Vítková, J. Dobiášovský

Přítomni KK: R. Machová, M. Škoda

Přítomni ZO členové: viz. „prezenční listina“, přítomno 56 členů s hlasem rozhodujícím (osobně - 19 + plné moci - 37) z 94

Hosté: Š. Kocourek, J. Kesner (ÚV ČSCH), T. Čulíková (referent odbornosti)

Program schůze:

1. Zahájení a schválení programu schůze

2. Schválení volebního řádu + volba mandátové, návrhové a volební komise

3. Představení kandidáta a volba jednatele

4. Výsledek voleb jednatele

5. Informace z ÚOK

6. Webové stránky

7. Schválení nových členů

8. Diskuse

9. Usnesení

10. Registrace

11. Závěr schůze

Vážení členové,

blíží se termín členské schůze 21.1.2017 ve 14:00. V případě, že se nebudete moci schůze zúčastnit osobně, máte možnost pověřit prostřednictvím oprávnění k zastupování někoho jiného. Vzhledem k tomu, že se jedná o schůzi, kde budeme volit jednatele, je třeba k hlasování přistupovat s co největší zodpovědností. Pověřte oprávněním k zastupování někoho, komu důvěřujete, komu je 18 let a má zaplacené poplatky na letošní rok, 2017. Pověřený musí Vaše oprávnění k zastupování přijmout a originál s sebou přinést na členskou schůzi. Formulář oprávnění k zastupování ke stažení níže.

Věříme, že i tímto krokem dokážeme přispět ke zdárnému průběhu členské schůze.

Oprávnění k zastupování

Vážení chovatelé, členové,

na členské schůzi konané 21.1.2017 proběhne volba jednatele ZO za Ondřeje Výška, který odstoupil ze své funkce ke dni 4.12.2016

Pro zájemce o kandidaturu na funkci jednatele prosíme o vyplnění a zaslání do 15.1. 2017, vyplňte a zašlete do 15.1.2017 kandidátku.

Kandidátku na funkci v ZO zasílejte elektronicky na emaily Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  a Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Přijetí bude potvrzováno emailem. Odeslání kandidátky emailem nahrazuje podpis/souhlas na kandidátce při odeslání dopisem.

 

Schůze ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců - 2017

Vážení chovatelé, členové ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců,

dovolujeme si vám oznámit, že členská schůze se bude konat 21.1.2017 ve 14 hodin, ve velké zasedací místnosti ČSCH . Budova bude otevřena od 13:45 hodin.

Adresa: Český svaz chovatelů, Maškova 3, Praha 8 – Kobylisy.

Budou projednány následující body :

 1. Doplňkové volby do výboru ZO do roku 2018 – kandidátku na pozici jednatele je možné podávat do 15.1.2017 .
 2. Zprávy z výstav z roku 2016
 3. Plánované výstavy v roce 2017 a 2018
 4. Daňové přiznání za rok 2015
 5. Zpráva z ÚOK CHMH
 6. Zpráva sboru posuzovatelů (noví posuzovatelé), adepti na posuzovatele
 7. Schválení přijetí nových členů
 8. Členské příspěvky na rok 2017
 9. Web – klubmorcat.cz
 10. Diskuze
 11. Registrace

V případě, že máte připomínky či náměty k programu jednání, pošlete je prosím do 15.1.2017 na emaily Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  a Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Děkujeme.

Pokud ponesete morčata na registraci, je nutné je nechávat v prostorách, kde je linoleum, do prostor zasedací místnosti není přístup s morčaty ani jinými zvířaty dovolen.  Případná registrace bude probíhat v předsálí. Po morčátkách si prosím ukliďte. Děkujeme.

Zákaz kouření ve všech prostorách budovy!

Název chovatelské stanice je jedinečný a jako takový je nutné si jej dobře rozmyslet a zvolit.

Před zvolením vymyšleného názvu je vhodné zkontrolovat si, zdali již mezi schválenými názvy není uveden - http://www.rodent.cz/seznam-chovatelskych-stanic

Název není možné časem měnit ani jej různě pozměňovat. Pokud zažádáte o změnu názvu, vedení ZO a ÚOK rozhodne o schválení nebo zamítnutí individuálně, vše po zvážení důvodu, který k tomuto vede. Částka za změnu je 1000kč.

Rozhodnutí je jednoznačné a neměnné. V případně změny názvu se žadatel zříká nároku užívání názvu původního, který ale zůstává dále veden v databázi ÚOK.

Změna názvu ch.s. nebude umožněna, pokud byly v chovatelské stanici vedeny odchovy s PP.

Žádost o název chovatelské se vyplní on-line na webu ÚOK rodent.cz, nezasílá se poštou. K nalezení zde: http://www.rodent.cz/seznam-chovatelskych-stanic - aktivní link vlevo nahoře „Podat žádost o název chovatelské stanice“.

K vyplnění žádosti je nutné znát členské číslo, vyplňuje se až po zaplacení členských poplatků.

Žadatel/člen ČSCH musí dosáhnout 15 let věku, nemusí mít trvalé bydliště v ČR.

Název nebude schválen, pokud bude hanlivý, vulgární nebo mluvnicky nesprávný, nesmí žádným způsobem propagovat terorismus či jiná extremistická hnutí.

Název se připouští český i cizojazyčný a může obsahovat název plemene.

Název je vhodné vybírat s ohledem na možnou budoucí změnu chovaného plemene.

Název nesmí být pouhá číslice nebo písmeno.

Názvy nemohou být shodné s již schválenými ani s ohledem na cizojazyčné, za shodu se bude považovat např. Černá růže – Black rose a jiné.

Rodinní příslušníci, kteří jsou členy ČSCH mohou používat shodný název chovatelské stanice po vzájemné dohodě a budou uvedeni v databázi. Vhodné pro mladé chovatele s věkem do 15 let.

Schválení názvu probíhá do 14 dnů od odeslání Žádosti. Žadateli přijde na uvedený email výsledek schválení a to i v záporném rozhodnutí. Při zamítnutí názvu se s žadatelem vždy zkontaktuje pověřená osoba a vše se řeší individuálně, žadatel nemá možnost opakovaně vyplnit on-line Žádost znovu s jiným názvem.

ZOCHMH s pověřením ÚOK vydává Certifikát chovatelské stanice, který je zpoplatněný dle aktuálního Ceníku a je dobrovolný. Certifikát není součástí schválení názvu ch.s., více informací na http://www.klubmorcat.cz/hlavni-stranka/certifikaty-chovatelskych-stanic.html

Vážení chovatelé,

zpracování bude mít nově na starost Michaela Králíčková.

Předání podkladů k vyřízení Šampionátů můžete několika způsoby:

- Předat vše na výstavách, kam Míša jede, bývá na většině výstav. Můžete rovnou uhradit v hotovosti i poplatek 100kč/Šampionát, vydá vám oproti úhradě Příjmový doklad s razítkem. Při zasílání poštou, hraďte na účet ZO.

- Zaslat OBYČEJNÝ dopis na adresu domů: Michaela Králíčková, U Ládek 239/47, 25101 Strašín.

- Zaslat DOPORUČENÝ dopis na adresu do práce: EQUISERVIS s.r.o. Michaela Králíčková, Obchodní 977, 25219 Rudná

Informace a platné podmínky od roku 2016 zde http://www.rodent.cz/

Vyhodnocení soutěží ch.s.:

Možnost získat Bronzovou, Stříbrnou, Zlatou, Platinovou a Diamantovou ch.s. stále platí, pravidla zde:

„chovatelské stanice morčat mají nárok na získání titulu, pokud morčata z jejích odchovů získají určený počet titulů morče šampión, morčata nemusí být v majetku oceňované chovatelské stanice. Sčítají se pouze tituly Morče Šampion, Junior,Grand a Inter do soutěže nezasahují a nesčítají se jako "další hotový šampionát".“

 • BRONZOVÁ CHOVATELSKÁ STANICE - 5 titulů morče šampión
 • STŘÍBRNÁ CHOVATELSKÁ STANICE - 10 titulů morče šampión
 • ZLATÁ CHOVATELSKÁ STANICE - 15 titulů morče šampión
 • PLATINOVÁ CHOVATELSKÁ STANICE - 30 titulů morče šampion
 • DIAMANTOVÁ CHOVATELSKÁ STANICE - 50 titulů morče šampion

Ocenění pro chovatelské stanice uděluje ZOCHMH z pověření ÚOK a bývá vyhodnoceno nepravidelně, několikrát ročně. Předání ocenění chovatelům bývá při členských schůzích nebo na výstavách.

Dotazy směřujte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zároveň patří velké poděkování Míše Hejné, která se ujala zpracování v roce 2015 – velmi děkujeme za obrovskou pomoc!

Z důvodu restrukturalizace v rámci ČSCH dojde k 1. lednu 2016 k oddělení chovatelů potkanů od ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců do samostatné Specializované organizace potkanů. Zároveň stávající ZO CHMH již nebude podporovat chovatele potkanů.

Registrace do SOP bude možná od 1. 1. 2016 na internetové adrese registrace.potkanizo.cz

Členské poplatky budou ve výši 500 Kč. Stávající členové ČSCH, kteří se rozhodnou přejít pod SOP, nemusí hradit zápisné 100 Kč. A to až do 15. 2. 2016. Až do zřízení bankovního účtu bude možné hradit poplatky pouze v hotovosti do rukou pokladníka SOP. Platby budou přijímány od 1. ledna 2016.

Kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ve Zvánovicích dne 20. 12. 2015

Petra Koťátková
jednatel