Revizní zpráva

Dne 18.8.2014 proběhlo jednání Revizní komise ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců, místo jednání Toulcův Dvůr, Kubatova 32/1 Praha 10.

Přítomni: Milan Škoda, Eva Jarošová.

Pokladník: Michaela Králíčková

Omluveni: Radka Machová

Dne 14.6.2014 proběhlo jednání výboru ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců (dále jen ZOCHMH), kde bylo převzato odstoupení MVDr. Denisy Vítkové z funkce pokladníka. Do funkce pokladníka byla jmenována Michaela Králíčková, která tímto odstoupila z funkce člena revizní komise. Jmenování proběhlo do následujících voleb pro zajištění hladkého chodu ZOCHMH.

Výbor ZOCHM je ve složení:

Předseda - Andrea Kroftová

Jednatel – Ondřej Výšek

Pokladník – Michaela Králíčková

Jako člen revizní komise ZOCHMH byla jmenována náhradnice Eva Jarošová.

Revizní komise ve složení:

Předseda - Radka Machová

Člen – Milan Škoda

Člen - Eva Jarošová

Dne 14.6.2014 byly předány veškeré podklady týkající se agendy pokladníka a dne 28.6.2014 byla předána hotovost. Dne 17.6.2014 byly předány podklady pro zpracování daňového přiznání ZOCHM Michaelou Králíčkovou daňové poradkyni.

Datum konání: 4.1.2014

Místo konání: ČSCH, Maškova ul., Praha Kobylisy

Datum konání: 12.1.2013

Místo konání: ČSCH, Maškova ul., Praha Kobylisy

Z celkového počtu 147 členů (30 mladých, 5 registrovaných 19 čekajících na schválení) bylo 93 členů s hlasem rozhodujícím, z tohoto počtu bylo přítomno 51 členů s hlasem rozhodujícím

Zapsal: Ondřej Výšek

ZÁPIS Z členské schůze ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců

místo: Praha 8, Maškova 3

Datum: 18. 2. 2012

přítomní: viz. presenční listina

zapsala: Petra Mydlářová

Na základě jednání ÚOK Chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců je zveřejněný v elektronické podobě Standard plemen a barevných rázů morčat.  Elektronická podoba tohoto dokumentu je určena výhradně pro osobní potřebu. Je zakázána distribuce na jiných webových stránkách nežli jsou stránky autora – www.rodent.cz. Umisťování odkazů je možné pouze na původní dokument. Další šíření v jakékoliv podobě není povoleno.

Papírová podoba je stále k dispozici, tak jako byla dříve, pokud byste rádi standard v papírové podobě, je možné objednat zde.

Stahovat je možné zde http://www.rodent.cz/ke-stazeni/12-standard-plemen-a-barevnych-razu-morcat-1-1

Zápis ze členské schůze ZO CHMH

Místo: Praha 8, Maškova 3, sídlo ČSCH

Datum konání: 11.12.2011 11:00, další termín z důvodů menšinové účasti, 11.12.2011 11:30

Přítomni za výbor ZO: Andrea Kroftová, Petr Tejml, Denisa Vítková, Eva Dýnková

Přítomni za revizní komisi ZO: Ilona Mohelská

Přítomní členi ZO: viz prezenční listina (38 členů)

Zapsal: Ondřej Výšek

Přítomno členů: 38

Vážený chovateli, člene ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců,

Velice rádi bychom Vás pozvali na veletrh ForFamily, ForKids, ForSenior, ForTravel a ForPets, konané 31.března – 3.dubna 2011 na Letňanském výstavišti v Praze. Při posledně jmenovaném veletrhu se také uskuteční 4 jednodenní výstavy morčat.

Celý veletrh je koncipovaný pro celou rodinu, od nejmladších po nejstarší a to včetně Vašich domácích mazlíčků.

Informace k jednotlivým veletrhům naleznete na této adrese: http://www.for-family.cz/ a bližší informace o veletrhu ForPets zde http://www.for-pets.cz/2011/cz/intercept.asp

Tituly morče šampion jsou udělovány morčatům, která prokáží výborné výborné a vynikající kvality na výstavách. Ocenění je udělováno morčatům hodnocených ve standardu A a B a přiznání titulu je zpoplatněno. Částku určuje ÚOK. Kartičky jsou nazývány "Potvrzení o získání čekatelství šampiona" dále pak jen "morče čekatel".

Za vystavení šampionátu je poplatek 100Kč - (číslo účtu: 135300369/0800, Variabilní symbol :888  A ČÍSLO PRŮKAZU – případně uberte přední nuly, do zprávy pro příjemce - jméno a příjmení.).