Název chovatelské stanice je jedinečný a jako takový je nutné si jej dobře rozmyslet a zvolit.

Před zvolením vymyšleného názvu je vhodné zkontrolovat si, zdali již mezi schválenými názvy není uveden - http://www.rodent.cz/seznam-chovatelskych-stanic

Název není možné časem měnit ani jej různě pozměňovat. Pokud zažádáte o změnu názvu, vedení ZO a ÚOK rozhodne o schválení nebo zamítnutí individuálně, vše po zvážení důvodu, který k tomuto vede. Částka za změnu je 1000kč.

Rozhodnutí je jednoznačné a neměnné. V případně změny názvu se žadatel zříká nároku užívání názvu původního, který ale zůstává dále veden v databázi ÚOK.

Změna názvu ch.s. nebude umožněna, pokud byly v chovatelské stanici vedeny odchovy s PP.

Žádost o název chovatelské se vyplní on-line na webu ÚOK rodent.cz, nezasílá se poštou. K nalezení zde: http://www.rodent.cz/seznam-chovatelskych-stanic - aktivní link vlevo nahoře „Podat žádost o název chovatelské stanice“.

K vyplnění žádosti je nutné znát členské číslo, vyplňuje se až po zaplacení členských poplatků.

Žadatel/člen ČSCH musí dosáhnout 15 let věku, nemusí mít trvalé bydliště v ČR.

Název nebude schválen, pokud bude hanlivý, vulgární nebo mluvnicky nesprávný, nesmí žádným způsobem propagovat terorismus či jiná extremistická hnutí.

Název se připouští český i cizojazyčný a může obsahovat název plemene.

Název je vhodné vybírat s ohledem na možnou budoucí změnu chovaného plemene.

Název nesmí být pouhá číslice nebo písmeno.

Názvy nemohou být shodné s již schválenými ani s ohledem na cizojazyčné, za shodu se bude považovat např. Černá růže – Black rose a jiné.

Rodinní příslušníci, kteří jsou členy ČSCH mohou používat shodný název chovatelské stanice po vzájemné dohodě a budou uvedeni v databázi. Vhodné pro mladé chovatele s věkem do 15 let.

Schválení názvu probíhá do 14 dnů od odeslání Žádosti. Žadateli přijde na uvedený email výsledek schválení a to i v záporném rozhodnutí. Při zamítnutí názvu se s žadatelem vždy zkontaktuje pověřená osoba a vše se řeší individuálně, žadatel nemá možnost opakovaně vyplnit on-line Žádost znovu s jiným názvem.

ZOCHMH s pověřením ÚOK vydává Certifikát chovatelské stanice, který je zpoplatněný dle aktuálního Ceníku a je dobrovolný. Certifikát není součástí schválení názvu ch.s., více informací na http://www.klubmorcat.cz/hlavni-stranka/certifikaty-chovatelskych-stanic.html

Vážení chovatelé,

zpracování bude mít nově na starost Michaela Králíčková.

Předání podkladů k vyřízení Šampionátů můžete několika způsoby:

- Předat vše na výstavách, kam Míša jede, bývá na většině výstav. Můžete rovnou uhradit v hotovosti i poplatek 100kč/Šampionát, vydá vám oproti úhradě Příjmový doklad s razítkem. Při zasílání poštou, hraďte na účet ZO.

- Zaslat OBYČEJNÝ dopis na adresu domů: Michaela Králíčková, U Ládek 239/47, 25101 Strašín.

- Zaslat DOPORUČENÝ dopis na adresu do práce: EQUISERVIS s.r.o. Michaela Králíčková, Obchodní 977, 25219 Rudná

Informace a platné podmínky od roku 2016 zde http://www.rodent.cz/

Vyhodnocení soutěží ch.s.:

Možnost získat Bronzovou, Stříbrnou, Zlatou, Platinovou a Diamantovou ch.s. stále platí, pravidla zde:

„chovatelské stanice morčat mají nárok na získání titulu, pokud morčata z jejích odchovů získají určený počet titulů morče šampión, morčata nemusí být v majetku oceňované chovatelské stanice. Sčítají se pouze tituly Morče Šampion, Junior,Grand a Inter do soutěže nezasahují a nesčítají se jako "další hotový šampionát".“

  • BRONZOVÁ CHOVATELSKÁ STANICE - 5 titulů morče šampión
  • STŘÍBRNÁ CHOVATELSKÁ STANICE - 10 titulů morče šampión
  • ZLATÁ CHOVATELSKÁ STANICE - 15 titulů morče šampión
  • PLATINOVÁ CHOVATELSKÁ STANICE - 30 titulů morče šampion
  • DIAMANTOVÁ CHOVATELSKÁ STANICE - 50 titulů morče šampion

Ocenění pro chovatelské stanice uděluje ZOCHMH z pověření ÚOK a bývá vyhodnoceno nepravidelně, několikrát ročně. Předání ocenění chovatelům bývá při členských schůzích nebo na výstavách.

Dotazy směřujte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zároveň patří velké poděkování Míše Hejné, která se ujala zpracování v roce 2015 – velmi děkujeme za obrovskou pomoc!

Z důvodu restrukturalizace v rámci ČSCH dojde k 1. lednu 2016 k oddělení chovatelů potkanů od ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců do samostatné Specializované organizace potkanů. Zároveň stávající ZO CHMH již nebude podporovat chovatele potkanů.

Registrace do SOP bude možná od 1. 1. 2016 na internetové adrese registrace.potkanizo.cz

Členské poplatky budou ve výši 500 Kč. Stávající členové ČSCH, kteří se rozhodnou přejít pod SOP, nemusí hradit zápisné 100 Kč. A to až do 15. 2. 2016. Až do zřízení bankovního účtu bude možné hradit poplatky pouze v hotovosti do rukou pokladníka SOP. Platby budou přijímány od 1. ledna 2016.

Kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ve Zvánovicích dne 20. 12. 2015

Petra Koťátková
jednatel

Vážení chovatelé,

prostřednictvím webu ÚOK CHMH vám zprostředkováváme stěžejní doplňky, o které byl obohacen český Standard plemen a barevných rázů morčat  s platností od 1.1.2016. Jedná se o nové barvy, kresby a barevné kombinace. Pro chovatele naháčů máme také doplněk - skinny morčata budou moc být vystavována v obou variantách "pompon" i "V" a i v saténu. Plný standard bude zveřejněn po jazykové korektuře.

Přehled hlavních změn naleznete zde.

Další změny se týkají šampionátů. Od 1.1. 2016 je pro zisk čekatelské karty potřeba 96 bodů. Nově můžete sbírat čekatelské kartičky i na Junior šampiona ČR, který se nezapočítává do soutěží CHS. Více podrobností naleznete zde.

Krásné Vánoce a hodně nejen chovatelských úspěchů v novém roce 2016, Andrea Kroftová

Přítomni: dle prezenční listiny.
Místo: Výstaviště Lysá nad Labem, 16.11.2014 13:00
Zapsal: O. Výšek
Obsah:

 

Revizní zpráva

Dne 18.8.2014 proběhlo jednání Revizní komise ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců, místo jednání Toulcův Dvůr, Kubatova 32/1 Praha 10.

Přítomni: Milan Škoda, Eva Jarošová.

Pokladník: Michaela Králíčková

Omluveni: Radka Machová

Dne 14.6.2014 proběhlo jednání výboru ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců (dále jen ZOCHMH), kde bylo převzato odstoupení MVDr. Denisy Vítkové z funkce pokladníka. Do funkce pokladníka byla jmenována Michaela Králíčková, která tímto odstoupila z funkce člena revizní komise. Jmenování proběhlo do následujících voleb pro zajištění hladkého chodu ZOCHMH.

Výbor ZOCHM je ve složení:

Předseda - Andrea Kroftová

Jednatel – Ondřej Výšek

Pokladník – Michaela Králíčková

Jako člen revizní komise ZOCHMH byla jmenována náhradnice Eva Jarošová.

Revizní komise ve složení:

Předseda - Radka Machová

Člen – Milan Škoda

Člen - Eva Jarošová

Dne 14.6.2014 byly předány veškeré podklady týkající se agendy pokladníka a dne 28.6.2014 byla předána hotovost. Dne 17.6.2014 byly předány podklady pro zpracování daňového přiznání ZOCHM Michaelou Králíčkovou daňové poradkyni.

Datum konání: 4.1.2014

Místo konání: ČSCH, Maškova ul., Praha Kobylisy

Datum konání: 12.1.2013

Místo konání: ČSCH, Maškova ul., Praha Kobylisy

Z celkového počtu 147 členů (30 mladých, 5 registrovaných 19 čekajících na schválení) bylo 93 členů s hlasem rozhodujícím, z tohoto počtu bylo přítomno 51 členů s hlasem rozhodujícím

Zapsal: Ondřej Výšek

ZÁPIS Z členské schůze ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců

místo: Praha 8, Maškova 3

Datum: 18. 2. 2012

přítomní: viz. presenční listina

zapsala: Petra Mydlářová