ÚOK vyhlašuje nové soutěže pro vystavovatele a chovatele morčat, které budou probíhat od 1.1.2008. Jedná se o náhradu soutěží pořádaných v minulosti, s tím, že nyní je kladen důraz především na vystavovaná zvířata. Jednotlivá zvířata a následně chovatelé mají možnost získat tituly "Morče šampión" respektive tituly bronzová, stříbrná, zlatá, diamantová a platinová chovatelská stanice.

Možnost získání titulu MORČE ŠAMPIÓN

 • Pro registrovaná morčata standardu A
 • Majitel morčete, který o získání titulu pro své vystavované morče usiluje nemusí být jeho chovatelem (morče může pocházet z jiné chovatelské stanice, nebo importu)
 • K získání titulu je třeba 5 potvrzení z výstav o zisku hodnocení VÝBORNÝ (tj. 95 bodů a výše), nestačí předložit posuzovací lístky
 • Potvrzení vydává posuzovatel po skončení posuzování a vyhlášení výsledků na výstavě – tak aby nebyla narušena anonymita posuzování
 • Potvrzení musí posuzovatel vypsat pouze na formulář vydávaný a distribuovaný ÚOK
 • O titul si musí majitel morčete zažádat písemnou formou a k žádosti přiloží získaná potvrzení a kopii průkazu původu plus zaplatit částku dle sazebníku na účet ZO. Žádost musí doručit osobně, nebo doporučenou zásilkou, pověřené osobě, která bude zpracovávat výsledky soutěží. Svým podpisem a odesláním žádosti majitel morčete vyjadřuje souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na internetových stránkách ÚOK
 • Získaný titul může majitel vyznačit v průkazu původu oceněného morčete a v průkazech původu potomků ve výpisu předků poznámkou „ŠAMPIÓN“ (CZCH, CZICH, CZGCH)

Možnost získání titulu pro chovatelskou stanici

chovatelské stanice morčat mají nárok na získání titulu, pokud morčata z jejích odchovů získají určený počet titulů morče šampión, morčata nemusí být v majetku oceňované chovatelské stanice. Sčítají se pouze tituly Morče Šampion, Grand a Inter do soutěže nezasahují a nesčítají se jako "další hotový šampionát" .

 • BRONZOVÁ CHOVATELSKÁ STANICE - 5 titulů morče šampión 
 • STŘÍBRNÁ CHOVATELSKÁ STANICE - 10 titulů morče šampión
 • ZLATÁ CHOVATELSKÁ STANICE - 15 titulů morče šampión
 • PLATINOVÁ CHOVATELSKÁ STANICE - 30 titulů morče šampion
 • DIAMANTOVÁ CHOVATELSKÁ STANICE - 50 titulů morče šampion