Zápis ze členské schůze ZO CHMH

Místo: Praha 8, Maškova 3, sídlo ČSCH

Datum konání: 11.12.2011 11:00, další termín z důvodů menšinové účasti, 11.12.2011 11:30

Přítomni za výbor ZO: Andrea Kroftová, Petr Tejml, Denisa Vítková, Eva Dýnková

Přítomni za revizní komisi ZO: Ilona Mohelská

Přítomní členi ZO: viz prezenční listina (38 členů)

Zapsal: Ondřej Výšek

Přítomno členů: 38

Zprávy z výstav konaných v roce 2011

Rychnov nad Kněžnou

1.-4. Cavy show for Pets 2011

Česká Lípa

Cheb

Evropská výstava morčat – Etziken, Švýcarsko

Olomouc

Dlouhosrstá, US Teddy, Bezsrstá Praha

Velvary

Horšovský Týn

Velká Losenice

Kožlany

Speciální výstava Praha

Blatná

Opava

Chotěboř

Cheb

Bohuňovice

Prostějov

Vánoční Olomouc

Výstavy v roce 2012

Rychnov nad Kněžnou

5.-8. Cavy show for Pets 2012 (12.-15.4.2012)

Česká Lípa

Cheb (plánovaný termín 1 polovina května 2012)

Olomouc

Dlouhosrstá, US Teddy, Bezsrstí Praha

Velvary (cca polovina června, včetně potkanů a myšek)

Horšovský Týn

Velká Losenice (cca červenec 2012)

Kožlany

Speciální výstava Praha (16.-19.8.2012)

Blatná

Opava

Chotěboř (cca září 2012)

Cheb

Bohuňovice

Holice (zvažovány)

Litoměřice (plán na listopad 2012 – prozatím není garant)

Prostějov

Vánoční Olomouc

Zpráva jednání ÚOK

Zpráva z jednání ÚOK byla přednesena, nebyly žádné připomínky

Zpráva sboru posuzovatelů potkanů a myší

Zpráva nebyla přednesena z důvodu neúčasti zastupitelů potkanů, zpráva bude přednesena na jarní schůzi ZO CHMH 2012. Zpráva sboru posuzovatelů myší přednesla Lenka Vejlupková, shrnula spolupráci se ZO, přednesla nový způsob fungování.

Zpráva revizní komise ÚOK

Revizní zpráva byla přednesena, byla komentována zpráva ÚRK ČSCH

Zpráva z Valné Hromady ČSCH

- Doplňující volby

- Návrh rozpočtu

- Zpráva výboru pro přípravu stanov

- Nový kárný řád

Členská schůze schválila

1. ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců (ZO CHMH) doporučuje a plně podporuje vznik nové specializované ZO potkanů a dalších specializovaných ZO jiných drobných hlodavců přímo řízených ÚOK. Pokud by ZO vznikly již během roku 2012, ZO CHMH odvede nově vzniklé ZO část účelového příspěvku, který činí 150,- Kč u dospělého člena (12,50 Kč/měsíc) a 75,- Kč (6,25Kč/měsíc) u mladého člena. Část příspěvku se bude odvíjet od výborem (nově vzniklé ZO) oznámeného data přestupu k nově vzniklé specializované ZO ČSCH. Odvod účelového příspěvku se netýká případů, kdy by se jednalo a nově vzniklé sdružení mimo ČSCH. (35 pro, 0 proti, 3 se zdrželi)

2. Pověření specializované ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců (ZO CHMH) se sídlem v Praze vedením plemenných knih morčat, potkanů a křečků. ZO CHMH zajistí výplaty registrátorům a osob pověřených vedením plemenných knih. Z každého registrovaného zvířete odvede na účet ÚOK CHMH částku 5,-Kč do konce každého kalendářního roku po uzavření registračních řad. Z každého vydaného šampionátu a certifikátu CHS odvede 10,- Kč na účet ÚOK do konce každého kalendářního roku počínaje rokem 2012.
V případě vzniku nové specializované ZO potkanů a křečků bude i tato ZO mít na základě předchozí žádosti k ÚOK možnost podílet se na vedení plemenných knih pro potkany a křečky. (38 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

3. Zasílání šampionátů doporučeně – často chodí i přes nápis na obálce přeložené, poničené. Objevují se stížnosti.

4. Aktualizace klubmorcat.cz – kontakty, aktuální adepti – doplnit Raušová Aneta + kontakt, požádat Ivanu Velnerovou – ochotná napsat pro web nejčastější otázky a odpovědi. (Ivana Velnerová přijímá)

5. Schválení odkupu fauna boxů pro myšky za cenu 1500,- Kč za všechny, v případě, že bude zájem. Fauna boxy by zůstaly nevyužité. (38 pro, 0 proti, 0 se zdrželo).

6. Možnost příslušnost členů u místních, okresních a dalších organizací ČSCH. Pro chov morčat není nutná příslušnost pouze k ZO CHMH. Rychnov potvrzuje, že ZOCHMH členství v jiných ZO nebrání.

Řešení stížností

Přednesena zpráva kárné komise

Schválení nových členů

Seznam nových členů viz zvláštní příloha.

Výhrada ke členovi Martin Mikita – neoprávněné nakládání s osobními údaji českých posuzovatelů, neoprávněné užívání Adept na posuzovatele morčat ČR. Neoprávněné nakládání s webovými stránkami ZO CHMH.

Martin Mikita nebyl přijat za člena ZO chovatelů a morčat (0 pro, 33 proti, 5 se zdrželo), členství mu nebude prodlouženo od roku 2012.

Ostatní noví členové viz. příloha byli jednohlasně přijati.

Předání certifikátů CHS a šampionátů

- Cavia Bohemia – Denisa Vítková - Platinová CHS - 13.8.2011

- Mown Hay – Ivana Velnerová - Platinová CHS – 30.7.2011

- Marsyas – Bára Matějovcová - Zlatá CHS – 13.8.2011

- Farma Kvítkovice – Petra Švarcová - Zlatá CHS – 25.9.2011

- Brusinka – Dana Schrollová – Stříbrná CHS – 21.5.2011

- Farma Kvítkovice – Petra Švarcová – Stříbrná CHS – 3.4.2011

- Od Evelíny – Eva Dýnková – Stříbrná CHS – 25.6.2011

- Marsyas – Bára Matějovcová – Stříbná CHS – 6.8.2011

- Little Goldie – Karolína Staufčíková – Stříbrná CHS – 12.9.2011

- Od Pikáska – Markéta Wortnerová – Bronzová CHS – 16.4.2011

- Elegans – Ilona Mohelská – Bronzová CHS – 19.6.2011

- Kvik z Rychnova nad Kněžnou – Ivana Dobiášovská – Bronzová CHS – 3.4.2011

- Tesoro – Radka Řebíková st. – Bronzová CHS – 13.8.2011

- Margarita – Ivana Hanáková – Bronzová CHS – 2.10.2011

- Little Goldie – Karolína Staufčíková – Bronzová CHS - 11.6.2011

- Cavia Carnea – Petra Vimmerová – Bronzová CHS – 17.9.2011

- Od Medunky Radka Řebíková – Bronzová CHS – 25.9.2011

- Rainbow – Tereza Chudá – Bronzová CHS – 30.10.2011

Diskuze

1. Diskutována problematika zpoplatnění chovatelské stanice, zavedení minimálních povinných znalostí pro chov morčat, přinejmenším garantovat minimální kvalitu chovu. ZO / ÚOK očekává návrhy ze strany členů. Změna pravidel přidělování názvů CHS.

2. Přednesena žádost ÚOK chovatelů morčat Slovenské Republiky na téma složení posuzovatelských zkoušek adeptů ze Slovenské republiky. Přednesena odpověď na tuto žádost.

Závěr

Zápis byl schválen přítomnými členy ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců v plném počtu dne 11.12.2012 ve 13:30.

Platba členských příspěvků na rok 2012

Registrace