Dne 14.6.2014 proběhlo jednání výboru ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců (dále jen ZOCHMH), kde bylo převzato odstoupení MVDr. Denisy Vítkové z funkce pokladníka. Do funkce pokladníka byla jmenována Michaela Králíčková, která tímto odstoupila z funkce člena revizní komise. Jmenování proběhlo do následujících voleb pro zajištění hladkého chodu ZOCHMH.

Výbor ZOCHM je ve složení:

Předseda - Andrea Kroftová

Jednatel – Ondřej Výšek

Pokladník – Michaela Králíčková

Jako člen revizní komise ZOCHMH byla jmenována náhradnice Eva Jarošová.

Revizní komise ve složení:

Předseda - Radka Machová

Člen – Milan Škoda

Člen - Eva Jarošová

Dne 14.6.2014 byly předány veškeré podklady týkající se agendy pokladníka a dne 28.6.2014 byla předána hotovost. Dne 17.6.2014 byly předány podklady pro zpracování daňového přiznání ZOCHM Michaelou Králíčkovou daňové poradkyni.