Datum konání: 4.1.2014

Místo konání: ČSCH, Maškova ul., Praha Kobylisy

1. Platba členských příspěvků.

2. Předání šampionátů.

3. Předání ocenění chovatelských stanic.

4. Zpráva z jednání UOK a Ústřední konference odbornosti – viz. www.rodent.cz.

5. Předání nových členských známek počínaje únorem 2014.

6. Nové průkazy budou odesílány společně se známkami – původní průkaz ponechejte.

7. Termíny výstav.

a. Potkaní výstavy: 26.4.,1.10.,16.8.,ForPets, Vánoční výstava Brno

b. Výstavy morčat: viz. www.klubmorcat.cz/terminy-vystav

c. Speciální výstavy: Herbert Jansen (D), Antje Mayer (D), Estelle Sanford (UK)

8. EE výstava v německém Bergheimu, informace brzy na webu, vystavovatelé neobdrží žádnou dotaci

9. Diskuze.

10. Zpráva revizní komise ZO.

11. Registrace morčat.