Pokud chováme morčata, jistě jsme si už všimli, že se morčata mezi sebou dorozumívají.  Morčata se mohou dorozumívat zvukem – zvukové dorozumívání,  pohyby těla – optické dorozumívání , a také pachově – chemické dorozumívání. Na následující stránce se Vám pokusím přiblížit co nejvíce informaci o řeči morčat.

ZVUKOVÉ DOROZUMÍVÁNÍ

Snad nejaktivněji se morčata dorozumívají zvukově. Morčata vydávají škálu zvuků a některé určitě sami znáte. Zvuky jsou pro morče, ale hlavně pro morče divoké velice důležité a nepostradatelné. Zvuky totiž mohou varovat celou skupinu (5-10 jedinců) před blížícím se nebezpečím, kterým může být třeba orel. Vydáním včasného zvukového signálu se může zachránit celá skupina morčat, aniž by ztratila některého ze svých druhů.

Kvíkání:

Zřejmě se jedná o nejvíce používaný zvuk u morčat, protože neznám morče, které by nekvíkalo. Morčata takto nejčastěji reagují na šustění pytlíku, příchod člověka, otevírání dveří. A také se pomocí tohoto zvuku dožadují krmení.  

Pískání:

Pískání projevují mláďata, která se ztratila. Matka mládě podle zvuku najde a ujistí ho, že je v bezpečí. 

Vrnění:

Vrnění může vyjadřovat spokojenost a blaženost morčátka při hlazení. 

Bublání:

Bublání se nejčastěji objevuje u samečků, kteří se snaží namluvit bublavým zvukem samičku. Dále to můžeme slyšet u samičky, která je v říji. 

Cvakání zubů:

Jedná se o výstražný signál. Buď ho můžeme slyšet, když se morčeti něco nelíbí (např.: když ho češeme a morče to tahá) a nebo pokud máme ve výběhu dva samečky. Mohou takto bojovat o svá území. Morče tak hrozí druhému morčeti. 

Morčecí zpěv:

Zatím se jedná o nejzáhadnější zvukový projev morčete. Tento morčecí zpěv může připomínat zpěv ptáků. Často se objevuje u březích samiček, samiček v říji, ale také i u samců.  Také se může jednat o zpěv v stresové situaci .Tento zvuk vydávají morčata nejčastěji v noci (osobní zkušenost – 3. hodiny ráno) a není stále zatím známa přesná příčina.

OPTICKÉ DOROZUMÍVÁN

Morčata různě používají svoje tělo a něco tím vyjadřují druhému morčeti a nebo člověku. 

Kroužení samce kolem samice:

Tento pohyb je také často spojen se samčím brumláním. Samec krouží kolem samice, dvoří se jí a pokouší se na ní vyskočit a oplodnit jí.  

Skákání samce na samce:

Toto chování často můžeme pozorovat, když dáme mladého samečka ke staršímu samečkovi. Jedná se o přirozené chování a nejedná se o chování sexuální. Toto patří k výrazu sexuální dominance – starší samec tím říká, že je nadřazenější. 

Očuchávání:

K očuchávání dochází, když do výběhu, kde jsou morčata, dáte nové, pro ně neznáme morče. Jedná se o první kontakt mezi morčaty. Chovají se tak samice k samicím, samci k samcům a samci k samicím. Tak se morčata poznávají a navazují mezi sebou kontakt. 

Jedno morče kousne druhé morče:

Pokud se dvě samičky spolu neshodnou, tak ta jedna vystartuje po té druhé a nejčastěji se jí snaží kousnout. Tento pohyb může být doprovázen také cvakání zubů. Většinou se nejedná o rozsáhle zranění, ale jenom o lehké ďobnutí. Někteří samci jsou schopní se poprat tak, že rány můžou být větší a budou potřeba ošetřit.  

Ježení srsti:

Pokud je morče útočně naladěné většinou naježí srst.  Srst se ježí na hřbetě, bocích a lících.  Zároveň u toho může morče cvakat zubany a snažit se druhé morče kousnout. Toto chování není moc obvyklé u samic, spíše u samců. Samice se spíše „ďobou“

 Poskakování:

Poskakování můžeme vidět hlavně u mláďat. Je doprovázeno běháním po výběhu, vyhazováním nohou. Morče tak vyjadřuje svojí radost. 

Morče se umývá packami:

Morče se čistí a umývá. Jedná se o komfortní chování. Komfortní chování je aktivita, při které se morče čistí srst,  upravuje se, protahuje se a zívá.  

Panáčkování:

Morčata jsou ráda středem pozornosti. Morče vysunuje hlavu dopředu, zvedá jí nahoru a nosem „větří“. Pokud má možnost se o něco opřít, tak se i opírají (např.: o sklo). Často tak pozorujeme při krmení, že všechna morčata stojí na zadních a předníma nohama se opírají o sklo, mříže apod. 

Zívání

U zívání nemusí jít jenom o únavu morčete, ale také ukazování zubů soupeři nebo protahování čelistního aparátu. 

CHEMICKÉ DOROZUMÍVÁNÍ

Chemické dorozumívání hraje velkou roli v rozmnožování. U samiček, které jsou ve společnosti samečka často můžeme pozorovat, jak samice vystřikuje na samečka proud moči. To samé může dělat i sameček.  Sameček si také močí značí své teritorium, jeho území. Pokud pachovou značku zrušíme (vyčištěním ubikace), sameček si musí pachovou značku obnovit. Jako další pachová značka kromě moči, působí také trus. Pachový signál je jedním ze signálů s dlouhou působností (pokud ho někdo nezničí – vyčištění ubikace).