Výbor organizace

Andrea

Andrea Kroftová

Předseda organizace
Jednatel

Jiřina Nešvarová

Jednatel organizace
Miroslava Ondříčková

Miroslava Ondříčková

Pokladník organizace

Pracovní komise

Eva Bednárová

Výstavy a sociální sítě

Kdo jsme?

Specializovaná organizace chovatelů morčat (dále jen SOCHM) je pobočný spolek Českého svazu chovatelů, z.s.
Jsme přímo řízenou specializovanou organizací Ústřední odborné komise chovatelů hlodavců.
 

Koho sdružujeme?

Sdružujeme přátele, vystavovatele, majitele, chovatele a mladé chovatele morčat a i další zájemce, kteří s námi chtějí sdílet náš koníček morčata.
 

Pro zájemce o členství :

Pokud máte zájem přihlásit se do Specializované organizace chovatelů morčat (dále jen SOCHM):
 1. Registrujte se pomocí elektronického formuláře - http://www.klubmorcat.cz/vytvorit-ucet.html (elektronická registrace nahrazuje papírovou přihlášku. Tu použijte pouze v případě, kdy nemáte možnost elektronické registrace) a zašlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 2. Současně zaplaťte jednorázové zápisné a roční členský příspěvek. Členský příspěvek se skládá ze dvou částí - z členského příspěvku řádného člena (odvádíme v plné výši hlavnímu spolku a účelového příspěvku pro naší organizaci).
 3. Jako variabilní symbol uveďte Vaše datum narození a do zprávy pro příjemce uveďte Vaše příjmení a jméno.
 4. Zápisné ve výši 100 Kč platí každý nový člen. Při nové registraci je nutné správně vyplnit povinná pole, především pak správnou adresu, jinak není možné zaslat členský průkaz. Při odesílání platby za členství prosím dbejte na správně zadaný variabilní symbol, který odpovídá Vašemu členskému číslu, které je uvedeno ve Vaší průkazce v uživatelském profilu. Bez správně vyplněného variabilního symbolu není možné včas a správně Vaši platbu přiřadit!!!
 5. Účelové příspěvky so SOCHM zůstávají ve stejné výši jako v roce 2023. Od prosince 2023 přijímáme členské příspěvky  na rok 2024. Uveď te prosím do zprávy pro příjemce. 

 6. 2024 Řádný člen **

  dospělý do 18 let *

  řádné členství 

  710,-

  410,-

  řádné členství s časopisem Chovatel

  1070,-

  780,-

   

  2024 Přidružený člen (řádné členství platí v jiné ZO)** dospělý do 18 let *

  přidružené členství

  350,-

  200,-

   

  2024 Zahraniční člen dospělý do 18 let*

  zahraniční člen

  810,-

  510,-

  *) Poznámka: Snížené členské příspěvky pro mladé členy platí člen i za ten rok, ve kterém dosáhne osmnáctých narozenin. Na měsíci narození nezáleží.

  **) Řádné členství je takové, kde si platíte známku ČSCH, v tomto případě u SOCHM

  **) Přidružené členství je takové, kde známku ČSCH platíte u jiné (např. místní ZO) a členství u SOCHM je jako druhé.

  Stávající člen, který neuhradí členský příspěvek do 20. 1. příslušného roku, platí navíc ZÁPISNÉ ve výši 100 Kč. Prosíme kontrolujte připsání platby ve Vašem uživatelském profilu, abychom předešli komplikacím

 7. V případě, že máte pocit, že vyřízení Vaší registrace trvá přespříliš dlouho, zašlete informace kdy, z jakého účtu, na jaký účet a s jakým variabilním symbolem jste platbu provedli na email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Společně to dořešíme. Standardně zpracováváme žádosti o členství do týdne.

 

Bakovní údaje:

Číslo účtu

135300369

Kód Banky

0800

Variabilní symbol  
- pro nové členy

datum narození ve tvaru DDMMRRRR
(kde DD je den, MM měsíc a RRRR rok)

- pro stávající členy

číslo členského průkazu

Zpráva pro příjemce

příjmení a jméno

Adresa majitele účtu

Český svaz chovatelů, z.s.

Specializovaná organizace chovatelů morčat
Bellušova 1843/2
155 00 Praha 5

Celá kontrolní komise doporučeným dopisem ze dne 16.11.2019 odeslaným dne 22.11. 2019 a doručeným 25.11.2019 rezignovala na svoji funkci k 31.12.2019. 

2.12.2019 výbor SOCHM informoval členskou základnu prostřednictvím webového zpravodaje o situaci s tím, že na výroční členské schůzi budou řešeny možnosti provádění kontrolní činnosti. popř. následné volby do kontrolní komise. Členové byli seznámeni s tím, že v případě, že mají zájem se stát členem kontrolní komise organizace, mají vyplnit kandidátku a odeslat nejpozději do 31.12.2019 elektronicky na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Nikdo neměl zájem se stát členem kontrolní komise.

na usnášníschopné členské schůzi dne 12.1.2020 bylo rozhodnuto usnesením takto. 

Níže výpis z usnesení:

Ad 18) Usnesení

Výroční členská schůze Specializované organizace chovatelů morčat


BERE NA VĚDOMÍ

 • kontrolní činnost bude prováděna každoročně při výroční členské schůzi
 • na výroční členské schůzi předloží výbor SOCHM přítomným členům k nahlédnutí účetnictví za uzavřené období, kontrolou pověřen Jiří Dobiášovský

Morčata

Ing. Petr Tejml, PhD.

České Budějovice, Dubné 
mobil : 777 148 769
e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Petra Tomášková 

České Budějovice, Kvítkovice 
mobil : 775 266 773
e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Bc. Andrea Kroftová

Praha
mobil: 608 308 802
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MVDr. Denisa Vítková

Bělušice, Kolín
mobil: 604 528 075
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Eva Levá

Kačice, Kladno
mobil: 603 991 491
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Bc. Lenka Fuksová

Cerhenice
mobil: 608 058 036
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Anna Prikrtová  

Křelov (okr. Olomouc) 
mobil: 777 198 617
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Eva Bednárová - od 12. 8. 2016

Lučenec, Slovensko
mobil: +421 940 851 010
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nikola Moser - od 12. 8. 2016

Herbrechtingen, Německo
mobil: +420 723 151 820 (CZ), +49 0151 52591555 (D)
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jiří Kytner - od 12.8.2018

Praha
mobil: +420 605 935 875
email: jTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Eliška Poláčková - od 12. 8. 2018

Pardubice
mobil: +420 776 250 515
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Adepti na posuzovatele

Michala Steinerová - od 19. 11. 2021

Radostín nad Oslavou
mobil: +420 776 250 515
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 ADRESA (pobočného spolku) SO: Andrea Kroftová, Bellušova 1843/2, 155 00 Praha 5
e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

IČO : 69347808

 Předseda

Andrea Kroftová
mobil : 608 308 802
e-mail : aTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Jednatel

Jitka Kolarovská, Dis.
mobil :  
e-mail : j.kolarovska@email.cz

 Pokladník

Miroslava Ondříčková

e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Správce webu

Ondřej Výšek

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa hlavního spolku ČSCH, z.s. 

 Český svaz chovatelů z.s., sekretariát ÚVV, Maškova 3/1646, 182 53 Praha 8 - Kobylisy
 

 

Specializovaná organizace chovatelů morčat je vedena jako pobočný spolek pod IČ 69347808  (není plátce DPH), se sídlem Bellušova 1843/2, 15500 Praha 5

     
Datum vzniku: 24. června 1999  
Spisová značka: L 47134 vedená u Městského soudu v Praze  
Název:

Český svaz chovatelů, z.s. Specializovaná organizace chovatelů morčat

 
Sídlo: Bellušova 1843/2, Stodůlky, 155 00 Praha  
Identifikační číslo: 69347808  
Právní forma: Pobočný spolek  
Hlavní spolek: Český svaz chovatelů, z.s.
Maškova 1646/3, Kobylisy, 182 00 Praha 
Identifikační číslo: 00443204 
Právní forma: Spolek

 

Číslo účtu: 135300369/0800
IBAN: CZ17 0800 0000 0001 3530 0369
BIC: GIBACZPX
Banka: Česká Spořitelna, Štefánikova 17, Praha 5