Vážení členové,chovatelé,
 
ráda bych připomněla včasné zaplacení členských příspěvků na rok 2019.
Členské příspěvky zasílejte do 31.1.2019 na účet organizace 135300369/0800
 

Řádné členství od 18 let                                                                     

500,- Kč

Řádné členství od 18 lets časopisem Chovatel                                   

860,- Kč

Řádné členství do 18 let                                                                       

250,- Kč

Řádné členství do 18 let s časopisem Chovatel                                   

635,- Kč

Registrovaný člen od 18 let (známku ČSCH platí v jiné ZO)               

210,- Kč

Registrovaný člen do 18 let (známku ČSCH platí v jiné ZO)               

85,-   Kč

Zahraniční člen od 18 let                                                                       

600,- Kč

Zahraniční člen do 18 let                                                                       

350,- Kč

Zápisné                                                                                                 

100,- Kč

 
Zápisné platí každý nový člen k členskému příspěvku. Stávající člen platí zápisné, pokud hradí členský příspěvek na rok 2019 po 31.1. 2019.
 
Přejeme všem mnoho chovatelských úspěchů
 
Za výbor SOCH - Miroslava Ondříčková (pokladník)