Nové průkazy budeme rozesílat bezprostředně po obdržení od ČSCH.

Členský příspěcek se skládá z nominální hodnoty členské známky a účelového příspěvku  SOCHMH.

Zvýšení účelového příspěvku od roku 2020 na činnost SOCHM, schváleno  členskou schůzí 6.1.2019

Schváleno zvýšení účelového příspěvku od roku 2020 takto:
řádný dospělý člen – členská známka ČSCH (320,- Kč) + 350,- Kč = 670,- Kč
řádný dospělý člen s časopisem– členská známka ČSCH s časopisem (680,- Kč) + 350,- Kč = 1030,- Kč
řádný mladý člen – členská známka ČSCH (195,- Kč) + 200,- Kč = 395,- Kč
řádný mladý člen – členská známka ČSCH s časopisem (580,- Kč) + 200,- Kč = 780,- Kč
přidružený dospělý člen – 350,- Kč
přidružený mladý chovatel – 200,- Kč
Hlasování: (26-0-0)

Zápisné ve výši 100 Kč platí každý nový člen.
Při nové registraci je nutné správně vyplnit povinná pole, především pak správnou adresu, jinak není možné zaslat členský průkaz.
Při odesílání platby za členství prosím dbejte na správně zadaný variabilní symbol, který odpovídá Vašemu členskému číslu, které je uvedeno ve Vaší průkazce nebo uživatelském profilu. Bez správně vyplněného variabilního symbolu není možné včas a správně Vaši platbu přiřadit!!!

Řádný člen ** dospělý do 18 let *

řádné členství 

670,-

395,-

řádné členství s časopisem Chovatel

1030,-

780,-

Přidružený člen (řádné členství platí v jiné ZO)** dospělý do 18 let *

přidružené členství

350,-

200,-

Zahraniční člen dospělý do 18 let*

zahraniční člen

770,-

495,-

*) Poznámka: Snížené členské příspěvky pro mladé členy platí člen i za ten rok, ve kterém dosáhne osmnáctých narozenin. Na měsíci narození nezáleží.

**) Řádné členství je takové, kde si platíte známku ČSCH, v tomto případě u SOCM

**) Přidružené členství je takové, kde známku ČSCH platíte u jiné (např. místní ZO) a členství u SOCHM je jako druhé.

Stávající člen, který neuhradí členský příspěvek do 31. 1. příslušného roku, platí navíc ZÁPISNÉ ve výši 100 Kč. Prosíme kontrolujte připsání platby ve Vašem uživatelském profilu, abychom předešli komplikacím.

Možnosti provedení platby

Úhrada se provádí složenkou typu A nebo převodem na účet.

Číslo účtu

135300369

Kód Banky

0800

Variabilní symbol  
- pro nové členy

datum narození ve tvaru DDMMRRRR
(kde DD je den, MM měsíc a RRRR rok)

- pro stávající členy

číslo členského průkazu

Zpráva pro příjemce

příjmení a jméno

Adresa majitele účtu

Český svaz chovatelů, z.s.

Specializovaná organizace chovatelů morčat
Bellušova 1843/2
155 00 Praha 5