Celá kontrolní komise doporučeným dopisem ze dne 16.11.2019 odeslaným dne 22.11. 2019 a doručeným 25.11.2019 rezignovala na svoji funkci k 31.12.2019. 

2.12.2019 výbor SOCHM informoval členskou základnu prostřednictvím webového zpravodaje o situaci s tím, že na výroční členské schůzi budou řešeny možnosti provádění kontrolní činnosti. popř. následné volby do kontrolní komise. Členové byli seznámeni s tím, že v případě, že mají zájem se stát členem kontrolní komise organizace, mají vyplnit kandidátku a odeslat nejpozději do 31.12.2019 elektronicky na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Nikdo neměl zájem se stát členem kontrolní komise.

na usnášníschopné členské schůzi dne 12.1.2020 bylo rozhodnuto usnesením takto. 

Níže výpis z usnesení:

Ad 18) Usnesení

Výroční členská schůze Specializované organizace chovatelů morčat


BERE NA VĚDOMÍ

  • kontrolní činnost bude prováděna každoročně při výroční členské schůzi
  • na výroční členské schůzi předloží výbor SOCHM přítomným členům k nahlédnutí účetnictví za uzavřené období, kontrolou pověřen Jiří Dobiášovský