Zápis z členské schůze SOCHM – 12.8.2017

Svolal: výbor SOCHM (A.Kroftová, J.Krobot)

Místo konání: Toulcův dvůr, Praha 10

Přítomni: výbor SOCHM (A.Kroftová, J.Krobot), členové SOCHM (viz prezenční listina)

Program schůze:

$11.       Zahájení a schválení programu schůze

$12.       Informace o novém názvu organizace a logu

$13.       Vyhlášení a předání ocenění soutěže chovatelských stanic

$14.       Šampionáty

$15.       Informace k nadcházejícím volbám

$16.       Informace o výstavách 2018

$17.       Evropská výstava 2019 v Praze

$18.       Diskuze

$19.       Závěr schůze

Ad1) Schůze byla zahájena v 19:00 J. Krobotem