ZÁPIS Z členské schůze ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců

místo: Praha 8, Maškova 3

Datum: 18. 2. 2012

přítomní: viz. presenční listina

zapsala: Petra Mydlářová

 1. Představení nové tajemnice sekretariátu ČSCH pro odbornost morčat a jiných drobných hlodavců Lucie Dejmkové
 2. Informace z aktivu ÚOK:
  1. Volba nového člena ÚOK za odstoupenou členku Ivetu Kendíkovou
  2. Kandidáti: M. Čacká, E. Dýnková
  3. Zvolena byla E. Dýnková
  4. M. Čacká byla doporučena ÚOK jako delegát pracovní komise posuzovatelů potkanů pro jednání ÚOK s hlasem poradním
 3. Informace o jednání ÚOK a pracovní komise posuzovatelů morčat:
  1. Ohlášení termínů školení při výstavách: 1) 4.3.2012 1. Výstava krátkosrstých morčat, 2) 13.4.2012 Cavy Show ForPets, 3) 14.4.2012 Cavy Show ForPets 4) 18.8.2012 Speciální výstava 5) termín v jednání, 6) 15.12.2012 Praha 8 Maškova 3
  2. Školení posuzovatelů evropského standardu morčat v březnu 2012 se zúčastní Andrea Kroftová, Denisa Vítková a Petr Tejml. Informace o školení a evropském standardu morčat bude zveřejněno na www.rodent.cz
 4. Informace o výstavách v roce 2012
  Speciální výstava – pozvání zahraničního posuzovatele v jednání
  EV Lipsko 7.-9.12.2012 garant za ČR pro expozici morčat ani výstavní podmínky zatím nejsou známé, podrobnější informace budou zveřejněny v průběhu roku
  4.3. výstava krátkosrstých morčat Praha
  31.3.-1.4. výstavy morčat Rychnov nad Kněžnou
  12.-15.4. výstavy morčat Praha při ForPets
  26.5. Bochov výstava potkanů
  26.5. výstava dlouhosrstých morčat Praha
  2.6. výstava myší, morčat a potkanů Příbor
  16.6. výstava bezsrstých morčat a US teddy Praha
  Výstavní kalendář bude postupně doplňován a aktualizován na webu ZO.
 5. Oznámení o připravovaném zvýšení členského příspěvku (na rok 2013) v návaznosti na zvýšení příspěvku v rámci celé ČSCH o kterém se bude jednat na příští schůzi ZO 15.12.2012
 6. Vydávání šampionátů pro morčata a certifikátů CHS
 7. Schválení nových členů ZO viz. příloha č.2.
 8. Námitka proti schválení nové členky Michaely Grenarové z řad chovatelů potkanů. Hlasování: proti 14, pro 0, zdržel se 22. Michaela Grenarová nebyla schválena jako nový člen ZO. Vzhledem k tomu že se jedná o mladou chovatelku a stěžejní prací ZO a dalších odborných orgánů svazu by měla být výchova a vzdělávání mladých chovatelů navrhne výbor revizní komisi tento případ k prošetření.
 9. Diskuze :
  1. požadavek z řad chovatelů na školení chovu barevných variant u morčat