Zápis ze členské schůze ZO CHMH

Místo: Praha 8, Maškova 3, sídlo ČSCH

Datum konání: 11.12.2011 11:00, další termín z důvodů menšinové účasti, 11.12.2011 11:30

Přítomni za výbor ZO: Andrea Kroftová, Petr Tejml, Denisa Vítková, Eva Dýnková

Přítomni za revizní komisi ZO: Ilona Mohelská

Přítomní členi ZO: viz prezenční listina (38 členů)

Zapsal: Ondřej Výšek

Přítomno členů: 38

Vážený chovateli, člene ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců,

Velice rádi bychom Vás pozvali na veletrh ForFamily, ForKids, ForSenior, ForTravel a ForPets, konané 31.března – 3.dubna 2011 na Letňanském výstavišti v Praze. Při posledně jmenovaném veletrhu se také uskuteční 4 jednodenní výstavy morčat.

Celý veletrh je koncipovaný pro celou rodinu, od nejmladších po nejstarší a to včetně Vašich domácích mazlíčků.

Informace k jednotlivým veletrhům naleznete na této adrese: http://www.for-family.cz/ a bližší informace o veletrhu ForPets zde http://www.for-pets.cz/2011/cz/intercept.asp

Tituly morče šampion jsou udělovány morčatům, která prokáží výborné výborné a vynikající kvality na výstavách. Ocenění je udělováno morčatům hodnocených ve standardu A a B a přiznání titulu je zpoplatněno. Částku určuje ÚOK. Kartičky jsou nazývány "Potvrzení o získání čekatelství šampiona" dále pak jen "morče čekatel".

Za vystavení šampionátu je poplatek 100Kč - (číslo účtu: 135300369/0800, Variabilní symbol :888  A ČÍSLO PRŮKAZU – případně uberte přední nuly, do zprávy pro příjemce - jméno a příjmení.).